Top header icons

Fyrir starfsfólk
Örugg skjalamótttaka Örugg skjalamótttaka Fyrir starfsfólkHrafnista á Facebook

 
 
 
 

 

 

Sjóðurinn heitir Rannsóknasjóður Hrafnistu og er í eigu Sjómannadagsráðs höfuðborgarsvæðisins. Eitt af meginmarkmiðum sjóðsins er að stuðla að nýjungum og þróun í málefnum aldraða. Sjóðurinn er opinn öllum þeim sem að stunda rannsóknir, formlegt nám eða hvað annað sem mun efla þennan málaflokk hér á landi. Tekjur sjóðsins eru frjáls framlög frá velunnurum Sjómannadagráðs/Hrafnistu og ávöxtun fjármuna sjóðsins. Ekki er um fastan tekjustofn að ræða. 

Stjórn sjóðsins er skipuð til þriggja ára í senn, tveimur fulltrúum frá Sjómannadagsráði höfuðborgarsvæðisins og þremur fulltrúum frá Hrafnistu (tilnefndum af framkvæmdaráði). Allar breytingar og viðbætur við þessa reglugerð skulu samþykktar af Sjómannadagsráði og framkvæmdaráði Hrafnistu. 

Bæði einstaklingar og fyrirtæki geta sótt um í sjóðinn og er hann opinn bæði starfsmönnum Hrafnistu og almenningi. Að öllu jöfnu skal veita tvo styrki á ári, annan til starfsmanna Hrafnistu og hinn til aðila utan Hrafnistu. Auglýst er sérstaklega eftir umsóknum um styrki í sjóðinn.

Með hverri umsókn skal fylgja stutt lýsing á verkefninu, tíma- og kostnaðaráætlun og aðrir styrkir sem sótt er um fyrir sama verkefni. Stjórn sjóðsins er ekki heimilt að ráðstafa framlögum úr sjóðnum umfram það sem hér er tilgreint. Hámarks upphæð úthlutunar er sú upphæð er verðbætur og vextir frá fyrra ári skapa, að frádregnum fjármagnstekjuskatti. Í september ár hvert auglýsir sjóðurinn eftir umsóknum í sjóðinn. Stjórn sjóðsins tekur ákvörðun hverju sinni hvernig auglýsingum um umsóknir um styrki skuli háttað og setur skilyrði um hvernig styrkþegar gera grein fyrir niðurstöðum úr hinu styrkta verkefni. Sjóðinn skal ávaxta á bankareikningum á eins öruggan hátt og mögulegt er. Prókúruhafi sjóðsins er framkvæmdastjóri Sjómannadagsráðs. 

 

Þrjú verkefni hlutu styrki

Í janúar 2019 var úthlutað einni milljón króna úr Rannsóknarsjóði Hrafnistu. Þrjú verkefni hlutu styrki úr sjóðnum að þessu sinni. Markmið sjóðsins, sem er í eigu Sjómannadagsráðs höfuðborgarsvæðisins, eiganda Hrafnistuheimilanna, er að stuðla að nýjungum og þróun í málefnum aldraða.Sjóðurinn er opinn öllum, einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum, sem að stunda rannsóknir, formlegt nám eða annað sem stuðlað getur að jákvæðri þróun í málaflokknum.

 

Næringarástand og leiðir til bóta

Berglind Soffía Blöndal næringarfræðingur og doktorsnemi í næringarfræði hlaut styrk að upphæð 500.000 krónur. Rannsóknarverkefni hennar ber heitið Næringarmeðferð aldraðra einstaklinga eftir útskrift af Landspítala Háskóla Sjúkrahúsi. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort útskrift aldraðra einstaklinga samkvæmt Nutrition Care Process meðferðaráætlun ásamt heimsendum mat, sérstaklega samsettum með þarfir aldraðra í huga, hafi áhrif á næringarástand, vöðvastyrk, hreyfifærni, lífsgæði og endurinnlögn á sjúkrahús eða dauða eftir útskrift af öldrunardeild, samanborið við viðmiðunarhóp sem er útskrifaður á hefðbundinn hátt, og viðmiðunarhóp sem væri byggður á sögulegum gögnum frá því áður en útskriftar verkferillinn sem nú er farið eftir var tekin í notkun 2016. Rannsóknin mun gefa upplýsingar um vannæringu aldraðra í heimahúsum og hvaða aðferðum er best að beita til að sporna gegn versandi næringarástandi þeirra. Niðurstöður munu breyta verkferlum hvað varðar útskrift aldraðra einstaklinga og opinberum ráðleggingum um þjónustu við þennan viðkvæma hóp ásamt því að finna leiðir til þess að auka lífsgæði aldraðra.

 

Bætt lífsgæði með Nemaste

Elfa Þöll Grétarsdóttir hjúkrunarfræðingur og sérfræðingur í hjúkrun aldraðra hlaut styrk að upphæð 300.000 krónur. Verkefni hennar ber heitið Þýðing og forprófun á lífsgæðamælikvarðanum: The quality of life in late-stage dementia (QUALID). Markmið verkefnisins er að leggja grunn að markvissum leiðum til að meta árangur af breyttu verklagi eins og Namaste nálgun felur í sér. Namaste umönnun hefur verið að ryðja sér til rúms hér á landi sem ný nálgun í umönnun einstaklinga með heilabilun. Markmið þessarar nálgunar er að bæta lífsgæði einstaklinga með langt genga heilabilun með persónumiðaðri vellíðunarmeðferð. Lífsgæðamælikvarðinn mun nýtast öllum þeim sem starfa við umönnun og þjónustu við einstaklinga með heilabilun.

 

Lestrarþjálfun barna með öldruðum

Hjúkrunarheimilin Hulduhlíð og Uppsalir í Fjarðarbyggð hlutu styrk að upphæð 200.000 krónur. Heiti vekefnisins er Ungur nemur gamall temur. Markmið verkefnisins er að fá grunnskólabörn í heimsókn á hjúkrunarheimilin og taka þar þátt í lestrarátaki. Börnin æfa sig í lestri með því að lesa fyrir íbúa sem veita þeim leiðsögn á meðan á lestrinum stendur. Margvíslegur ávinningur verður af verkefninu; börnin eflast í lestri, íbúar fá heimsóknir grunnskólabarna sem dregur úr einveru auk þess sem þeir taka þátt í uppbyggingarverkefni með börnum. Með verkefninu er verið að tengja saman kynslóðir, skapa notalegan vettvang til eflingar á yngstu og elstu kynslóðum samfélagsins og fá ungviðið í reglulegar heimsóknir.

 

Úthlutun úr Rannsóknarsjóði Hrafnistu 21. janúar 2019: Á myndinni eru verðlaunahafarnir þrír f.v.; Ragnar Sigurðsson f.h. Fjarðabyggðar, Berglind Soffía og Elfa Þöll, ásamt fulltrúum Sjómannadagsráðs og Hrafnistu í stjórn úthlutunarnefndar rannsóknasjóðsins.

 

 

uthlutun_rannsoknarsj_2019_front.jpg

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Til baka takki

Þessi vefsíða notar kökur (cookies). Með því að halda áfram að nota vefinn, samþykkir þú þessa virkni vefsins.
Samþykkja kökur