Top header icons

Fyrir starfsfólk

 

Örugg skjalamótttaka

Örugg skjalamótttaka

Fyrir starfsfólk

Hrafnista á Facebook

Gæðastjórnun

Á Hrafnistuheimilunum er starfandi þverfaglegt gæðateymi sem tengist allri starfsemi heimilanna. Með gæðateymi vill Hrafnista tryggja stöðugar umbætur í þjónustu við heimilismenn og aðra sem heimilinu tengjast. Gæðateymið sér meðal annars um útgáfu verklagsreglna og eftirfylgni með þeim. Fjölmargir umbótahópar eru jafnan starfandi hverju sinni á Hrafnistu og eru verkefni þeirra fjölbreytt. Gæðastjóri  Hrafnistuheimilanna er Nanna Guðný Sigurðardóttir nanna.sigurdardottir[hja]hrafnista.is. 
 

Gæðateymi

Gæðateymi Hrafnistu er þverfaglegt gæðateymi. Í gæðateymi eiga sæti  7 starfsmenn. Framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs er formaður gæðateymis. Formaður teymisins sér um ritun fundargerðar og eftirfylgni með verkefnum. Hver einstaklingur situr í að minnsta kosti 2 ár í gæðateyminu, skipta skal út 2 aðilum á ári, nema formanni sem er viðvarandi í teyminu. 
 
Tilgangur gæðateymis:
Með gæðateymi vill Hrafnista tryggja stöðugar umbætur í þjónustu við heimilisfólk og aðra sem heimilinu tengjast.
 
Markmið gæðateymis:
Að efla faglegt starf innan Hrafnistu. Viðhalda og efla fagþekkingu starfsmanna Hrafnistu. Styðja frumkvæði starfsmanna í gæðastarfi.
 
Hlutverk gæðateymis:
Er ákvörðunarhópur sem felur öðrum að vinna að gæðaverkefnum, hefur yfirsýn yfir þau gæðaverkefni sem eru í vinnslu á hverjum tíma og fylgir málum eftir. Að koma að útgáfu, fylgja eftir og hafa eftirlit með að gæðahandbók og að verklagsreglur séu virtar og notaðar af stjórnendum og starfsfólki Hrafnistu. Að vinna að stöðugum endurbótum á gæðaverkefnum. Að miðla upplýsingum um gæðastarf Hrafnistu. Að koma að fræðslu starfsfólks vegna gæðamála. Hvetja starfsfólk til að taka þátt í mótun gæðaverkefna um leið og fagþekking þeirra er efld.
 
Starfsemi
Gæðateymi fundar með reglulegu millibili. Teymið gerir tillögur til framkvæmdaráðs Hrafnistu að verkefnum og endurbótum, auk þess að vinna eftir tillögum frá framkvæmdaráði. Framkvæmdaráð tilkynnir formanni gæðateymis um skipan nýrra gæðahópa og hver áætluð lokadagsetning verkefnis er.
Formaður gæðateymis upplýsir framkvæmdaráð í  september og febrúar um stöðu verkefna sem eru í gangi hverju sinni.  Formaður gæðateymis skal við verklok senda  gæðaverkefni til samþykktar hjá framkvæmdaráði áður en þau eru gefin formlega út í gæðahandbók. Kynning á gæðaverkefni skal fara fram  í verklok. 
Samþykkt af Gæðastjórn 3. október 2013.
 
 

Öryggismál 

Öryggisverðir og öryggistrúnaðarmenn gæta þess að alls öryggis sé gætt. Helstu verkefni öryggistrúnaðarmanna og öryggisvarða eru að taka þátt í gerð áhættumats og fylgja því eftir ásamt atvinnurekanda. Þeir kynna starfmönnum þá áhættu, sem er á vinnustaðnum að því er varðar öryggi þeirra og heilsu, og sjá til þess að þeir fái nauðsynlega fræðslu og þjálfun. Einnig fylgjast þeir með að ekki viðgangist einelti á vinnustaðnum. Þeir hafa eftirlit með að vélar og tæknibúnaður, hættuleg efni og starfsaðferðir stofni ekki lífi og heilsu starfsmanna í hættu. Einnig er hlutverk þeirra að gæta þess að persónuhlífar séu til staðar, í góðu ástandi og notaðar í samræmi við reglur. Þess utan fylgjast þeir með að skráningu slysa, óhappa og atvinnusjúkdóma sé sinnt.

 

 

 

 

 

Til baka takki

Þessi vefsíða notar kökur (cookies). Með því að halda áfram að nota vefinn, samþykkir þú þessa virkni vefsins.
Samþykkja kökur